15.03.2023

Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Trung tâm kiến thức và Nhà ở Đan Mạch

Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Trung tâm kiến thức và Nhà ở Đan Mạch, được thành lập bởi Realdania. Dẫn đầu đoàn là ông Curt Liliegreen - giám đốc dự án, cùng đi có ông Micheal Harboe - chuyên gia phân tích cao cấp, bà Anna Herzberg - chuyên gia kinh tế và bà Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng kinh tế và thương mại tại TPHCM.

Hai bên đã chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu về quy hoạch và phát triển đại đô thị TPHCM, quá trình đô thị hóa, về chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở xã hội. Hoạt động này là thực hiện chủ trương của lãnh đạo Viện trong việc mở rộng mối quan hệ đối tác, liên danh, liên kết với các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu, nhất là các tổ chức quốc tế giàu kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ chuyên gia của Viện trong công tác lập quy hoạch.