Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 khu vực nút giao thông Vành đai 3 -...

NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN