19.10.202319-10-2023 Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hoạt động Hội thi nấu ăn

19-10-2023 Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hoạt động Hội thi nấu ăn

02.09.2023Ngày 17 - 19/08/2023 tại Đà Nẵng, chuyên viên Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM đã tham dự và có báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc tế...

Ngày 17 - 19/08/2023 tại Đà Nẵng, chuyên viên Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM đã tham dự và có báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc tế của các Hội Quy hoạch...

27.07.2023Đại hội Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2025

15.04.2023Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố trình bày tham luận về "Phát triển đô thị bền vững - Trường hợp thực tiễn của TPHCM"

Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố trình bày tham luận về "Phát triển đô thị bền vững - Trường hợp thực tiễn của TPHCM"

15.03.2023Ngày 10/3/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM tiếp đón, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch với Đoàn chuyên gia Quy hoạch đô...

Ngày 10/3/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM tiếp đón, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch với Đoàn chuyên gia Quy hoạch đô thị Lyon (Pháp)

15.03.2023Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với...

Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Trung...