viện quy hoạch xây dựng

Địa chỉ: 216 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39 303 515 - (028) 39 303 721 – (028) 39 303 722

Fax: (028) 39 303 293

Email: vqhxd.hids@tphcm.gov.vn

Phó giám đốc phụ trách: THS.KTS Ngô Anh Vũ

Mã số định danh: 000.05.40.H29

Mã số thuế: 0300390456

Tài Khoản Ngân Hàng: Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Cn Tp. Hcm (VIETTINBANK)

STK: 116.000.004.488