19.07.2021Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định 'Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến...

04.02.2021Hội nghị lấy ý kiến Chuyên gia về kết quả Rà soát đánh giá Quy hoạch chung Thành phố hiện hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với...

22.01.2021Lấy ý kiến Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng xây dựng Phiếu lấy ý kiến rộng rãi các Chuyên gia và Nhân dân về Nhiệm vụ điều...