18.01.202420240118 Thông báo Thanh lý xe Ô Tô Mercedes 16 chỗ

20240118 Thông báo Thanh lý xe Ô Tô Mercedes 16 chỗ

13.07.202320230713 136 TB Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Viên chức VQHXD TPHCM 2023

20230713 136 TB Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Viên chức VQHXD TPHCM 2023

13.07.202320230712 134 QD Về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức VQHXD TP năm 2023

20230712 134 QD Về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức VQHXD TP năm 2023

29.06.202320230628 125 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch Xây...

20230628 125 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

29.06.202320230628 124 Quyết định Về phê duyệt kết quả Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

20230628 124 Quyết định Về phê duyệt kết quả Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

19.05.202320231905 đi 82 VQHXDTP Vv tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023

20231905 đi 82 VQHXDTP Vv tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố năm 2023