Thông tin

  • Địa điểm:
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Khu nhà ở, khu phức hợp được tổ chức theo hướng phát triển tầng cao, giảm mật độ xây dựngvới khoảng lùi phù hợp và tạo không gian mở kết hợp với cảnh quan kênh rạch tự nhiên của khu vực thiết kế.

Khu vực cửa ngõ Thành phố, có cảnh quan sông nước và đặc trưng văn hóa truyền thống sẽ được bảo tồn và khai thác tối đa các yếu tố cảnh quan sông nước, các nút giao thông lớn, các khoảng cách ly cây xanh nhằm tăng không gian mở.