15.03.2023

Ngày 21/11/2022 Chương trình đào tạo lãnh đạo quản trị đô thị do Quỹ Temasek tài trợ (Temasek Foundation leaders in urban governance programme) diễn ra tại Singapore từ ngày 21/11 đến 25/11/2022

Chương trình đào tạo lãnh đạo quản trị đô thị do Quỹ Temasek tài trợ (Temasek Foundation leaders in urban governance programme) diễn ra tại Singapore từ ngày 21/11 đến 25/11/2022 là cơ hội để chuyên gia của Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố học tập kinh nghiệm không chỉ của riêng Singapore mà còn là của 10 thành phố khác ở Đông Nam Á. Các đô thị ở châu Á đều có "bệnh" giống nhau nhưng cách họ giải quyết vấn đề là khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ với nhau về tổ chức chính quyền, dữ liệu đô thị, văn hóa, đất nước và con người. Hy vọng sau khóa học, Viện sẽ kết nối với nhiều bạn bè quốc tế hơn