26.10.2022

Liên danh VIUP - UPI - EnCity vinh dự nhận giải nhì

Sáng ngày 07/10/2022, Liên danh VIUP - UPI - EnCity vinh dự nhận giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi tìm kiếm ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060