26.10.2022

Viên chức - Người lao động của Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố chụp ảnh Kỷ yếu

Sáng ngày 05/10/2022, Đội ngũ Viên chức - Người lao động của Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố tham gia buổi chụp ảnh cho Kỷ yếu kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM