16.08.2019

Cuộc họp với kiến trúc sư người Pháp Frederic Auclair để chia sẻ các kinh nghiệm về bảo tồn trong quy hoạch đô thị

 

 

Chiều ngày 16 tháng 8 năm 2019, ông Ngô Anh Vũ đã có cuộc họp với kiến trúc sư người Pháp Frederic Auclair để chia sẻ các kinh nghiệm về bảo tồn trong quy hoạch đô thị, hai bên đơn vị đã trao đổi về các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực bảo tồn hiện nay.

Nội dung buổi đối thoại tập trung vào thực trạng bảo tồn các công trình kiến trúc ở Pháp, nhiều bài học kinh nghiệm đã được ông Frederic chia sẻ. Ông cho rằng Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện rất tốt công tác bảo tồn các giá trị Pháp bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số bất cập, không chỉ riêng Việt Nam và các nước Châu Âu cũng vướng phải. Đơn cử như việc bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích và cuộc sống cho những người dân sống bên trong nó. Bên cạnh giá trị về vật thể, chúng ta cũng phải chú ý đến yếu tố phi vật thể của công trình. Ngoài ra, các phương pháp tôn tạo và cải tạo các công trình cổ cũng được đưa ra để thảo luận.

Ông Ngô Anh Vũ cũng đồng ý với ý kiến của ông Frederic và mong muốn hợp tác trong các đồ án của Thành Phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ cho rằng việc bảo tồn các giá trị vật thể và phi vật thể ở Thành Phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết và việc đưa yếu tố bảo tồn làm yếu tố quan trọng trong đồ án quy hoạch chung xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh là mục tiêu hàng đầu.

Ông Frederic Auclair là một kiến trúc sư, chuyên gia bảo tồn thuộc Hội các kiến trúc sư các công trình Pháp (Les architectes des bâtiments de France). Ông chịu trách nhiệm bảo tồn các công trình có tính biểu tượng ở Pháp. Công việc chính của ông là hỗ trợ các dự án bảo trì và tái tạo cũng như đưa ra các lời khuyên cho các công trình cổ ở Pháp.

Hội các kiến trúc sư các công trình Pháp (Les architectes des bâtiments de France – ABF) được thành lập năm 1946 thuộc Ban kiến trúc và quy hoạch đô thị Quốc gia (Le corps des architectes et urbanistes de l’État), với mục tiêu tạo tính mạch lạc và liên kết giữa các công trình xây dựng mới và các công trình cổ có giá trị lịch sử.