27.03.2021

Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố tham gia lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện hợp đồng đã ký kết với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đắk Nông, Viện Quy hoạch Xây dựng liên danh với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp) và Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển (thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch 2017. 

Sau buổi Hội nghị triển khai, Liên danh tư vấn (gồm 3 Viện và 2 đơn vị thầu phụ) đã lập Đoàn công tác đến làm việc với tất cả các Sở - Ban - Ngành và UBND các thành phố, huyện thuộc Tỉnh để thu thập tài liệu, số liệu; lắng nghe yêu cầu, nguyện vọng và một số nội dung cần quan tạm, đặt hàng từ các cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh. Thời gian làm việc dự kiến trong 3 tuần, từ ngày 14/3/2021 đến đầu tháng 4/2021.

Dự kiến sau khi kết thúc đợt làm việc thứ nhất, Liên danh tư vấn sẽ phân tích các tài liệu thu thập được, rà soát với chủ trương định hướng của Tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2025 để đánh giá sơ bộ, xác định tầm nhìn - hướng đi trong tương lai, báo cáo đề xuất với UBND Tỉnh một số định hướng lớn vào tháng 5/2021.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ: mục tiêu đến cuối năm 2021 có bản quy hoạch đề xuất (báo cáo cuối kỳ) để lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,  Liên danh tư vấn đã huy động hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học (PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ), kiến trúc sư, kỹ sư và các kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau cùng phối hợp làm việc chung từ nay đến cuối năm 2021.

(Viện QHXD tháng 3/2021)