22.01.2021

Bằng khen của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM

  

 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng “Thành phố là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước; đầu mối giao lưu quốc tế; trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực. Từ đó, sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Thành phố trong mối quan hệ với Vùng TP HCM, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, với cả nước và quốc tế.

Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM vinh dự được UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố.