Thông tin

  • Địa điểm:
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Phương án dự thi ý tưởng thiết kế quy hoạch chung 1/5000 ( Giải ba)

- Ý tưởng chiếc mũ tai bèo: là một biểu tượng đẹp gắn liền với bộ đội du kích Việt Nam. Cảm nhận từ sự uyển chuyển, mềm mại của chiếc mũ là cảm xúc cho chúng tôi tổ chức khu trung tâm đô thị kết hợp không gian mở.

- Chiếc khăn rằn Nam Bộ: là một trong những chiếc khăn quen thuộc nhất về văn hóa Nam Bộ. Lấy cảm hứng từ những ô vuông caro nhỏ tạo nên hệ thống khung giao thông theo dạng ô cờ