18.01.2024

20240118 Thông báo Thanh lý xe Ô Tô Mercedes 16 chỗ

THÔNG BÁO:
Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố thực hiện Thanh lý xe Ô Tô Mercedes 16 chỗ (đang đậu tại sân sau), Viện gửi Thông báo đấu giá tài sản đến các Quý vị Anh Chị Em quan tâm, vui lòng lại Phòng Tổ chức Viện.