30.10.2021

Khởi động công tác lập Quy hoạch Tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 27/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các chuyên gia tư vấn Cộng hoà Pháp.

Các đại biểu được nghe cơ quan lập quy hoạch là Liên danh EAI43 báo cáo tóm tắt tình hình triển khai lập quy hoạch và các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu quan trọng chính là phân bố không gian chiến lược các hoạt động kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh, liên huyện, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, những khu vực động lực phát triển của tỉnh.

Trong đó, xác định 3 tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong thời gian tới, đó là phát triển dựa trên những ưu thế riêng có, là một đối tác không thể thiếu trong tứ giác diệu kỳ (An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp), phát triển dựa trên cung kinh tế và du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long – Phnôm Pênh.

Tại hội nghị, bên cạnh bày tỏ sự đồng tình cao với những định hướng của đơn vị tư vấn, lãnh đạo các sở, ngành cũng đề nghị đơn vị quan tâm hơn đến điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và văn hoá đặc trưng của tỉnh, có phương án trữ nước ngọt, đề ra định hướng cụ thể cho sự phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian tới, phát huy thế mạnh kinh tế biên giới của tỉnh v.v..

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa mong muốn với kiến thức, tầm nhìn và kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn sẽ giúp cho Đồng Tháp phát huy được thế mạnh, khơi dậy các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp, tạo ra sự khác biệt cho Đồng Tháp để có thể “đi tắt, đón đầu”.

Nhấn mạnh tất cả quy hoạch đều phải phục vụ cho nhu cầu của con người, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị trong quá trình lập quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm. Từng sở, ngành và địa phương trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế của mình, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để sớm hoàn chỉnh Quy hoạch nhằm khơi dậy và phát huy những thế mạnh của tỉnh trong tổng thể khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.