02.01.2023

Viện Quy hoạch Xây dựng ký kết liên danh thực hiện tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viện Quy hoạch Xây dựng ký kết liên danh thực hiện tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố đã ký kết hợp tác với Phân viện Quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp (Sub-NIAPP) trực thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam (SVEC) trực thuộc Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển (IDR) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM để liên danh tư vấn Lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Đây là quy hoạch lần đầu tiên được thực hiện tích hợp theo Luật Quy hoạch năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Với chuyên ngành của Sub-NIAPP (Trưởng liên danh) về quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất đai, của UPI về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, của IDR về quy hoạch kinh tế - xã hội, ngành và lĩnh vực trọng yếu được tập hợp lại sẽ phát huy lợi thế, năng lực, kinh nghiệm của mỗi bên.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị cam kết sẽ đưa những chuyên gia hàng đầu đến với dự án. Qua đó xây dựng cho tỉnh Đắk Nông một bản quy hoạch tốt nhất, không chỉ kế thừa phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh mà còn đưa ra những ý tưởng, công trình sống mãi với thời gian.