26.10.2022

"Chạy vì trái tim cho em" nhằm hỗ trợ chi phí mổ tim cho các bệnh nhân nhỏ tuổi

Sáng ngày 09/10/2022
"Chạy vì trái tim cho em" là một giải chạy đầy ý nghĩa, nhằm hỗ trợ chi phí mổ tim cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Các runners của Viện QHXD Thành phố tham gia giải chạy để hưởng ứng tính nhân văn của chương trình, đồng thời rèn luyện sức khỏe cho bản thân, tạo cơ hội giao lưu với các runners đến từ các tỉnh thành bạn.