15.03.2023

Ngày 10/3/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM tiếp đón, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch với Đoàn chuyên gia Quy hoạch đô thị Lyon (Pháp)

Ngày 10/3/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM tiếp đón, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch với Đoàn chuyên gia Quy hoạch đô thị Lyon (Pháp)

Chiều ngày 10/3/2023, Viện QHXD Thành phố vinh dự đón đoàn chuyên gia của Viện Quy hoạch đô thị Lyon (Pháp) ghé thăm và làm việc về công tác quy hoạch đô thị của TP.HCM. Tham dự gồm có ông Sébastien Roland, trưởng bộ phận hợp tác quốc tế và ông Philippe Mary, đô thị gia cùng với các chuyên gia của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban quản lý đường sắt đô thị và Viện QHXD Thành phố.
Hai bên chia sẻ nhiều kinh nghiệm về công tác lập quy hoạch vùng đô thị lớn, siêu đô thị như Lyon, Paris và TP.HCM, cách thức khai thác tối đa tiềm năng phát triển của địa phương, hình thức lấy ý kién cộng đồng dân cư, mô hình - cấu trúc đô thị theo TOD...
Đây là khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai Viện, tạo tiền đề cho những hợp tác khác sắp tới, cụ thể vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang triển khai.