15.03.2023Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với...

Ngày 23/02/2023 Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố được sự kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Trung...

15.03.2023Ngày 21/11/2022 Chương trình đào tạo lãnh đạo quản trị đô thị do Quỹ Temasek tài trợ (Temasek Foundation leaders in urban governance programme)...

Chương trình đào tạo lãnh đạo quản trị đô thị do Quỹ Temasek tài trợ (Temasek Foundation leaders in urban governance programme) diễn ra tại Singapore từ ngày 21/11...

11.03.2023Ngày 22/02/2023 Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua.

Ngày 22/02/2023 Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua.

11.03.2023Ngày 12/02/2023 Phong trào chạy bộ của Viện QHXD Thành phố

Ngày 12/02/2023 Phong trào chạy bộ của Viện QHXD Thành phố

02.01.2023Viện Quy hoạch Xây dựng ký kết liên danh thực hiện tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viện Quy hoạch Xây dựng ký kết liên danh thực hiện tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

02.01.2023VC-NLĐ Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố tham quan, nghỉ mát tại Cam Ranh

VC-NLĐ Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố tham quan, nghỉ mát tại Cam Ranh