04.02.2021

Hội nghị lấy ý kiến Chuyên gia về kết quả Rà soát đánh giá Quy hoạch chung Thành phố hiện hành

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về kết quả Rà soát – Đánh giá quy hoạch chung Thành phố hiện hành (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010). TS.KTS Nguyễn Thanh Nhã, thành ủy viên, giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM chủ trì hội nghị, tham dự có các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch đô thị đến từ các Viện, Trường, Cơ quan quản lý nhà nước, Hội nghề nghiệp… khắp nơi trên cả nước.

Viện Quy hoạch Xây dựng là đơn vị trúng thầu tư vấn đã có báo cáo khái quát những nội dung cơ bản của kết quả Rà soát đánh giá, bao gồm:

-       Rà soát đánh giá quá trình thực hiện và kết quả (2010-2018)

-       Rà soát nội dung dự báo định hướng đến năm 2025

-       Những nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến quá trình thực hiện quy hoạch chung

-       Nhận định những vấn đề mới, phát sinh trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu phát triển của Thành phố sắp tới

-       Bài học kinh nghiệm

-       Một số gợi ý cho công tác lập quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu trên cả hai khía cạnh: Định hướng phát triển và Công tác quản lý của các chuyên gia cho thấy tình cảm và nhiệt huyết của các nhà khoa học mong muốn góp sức cho Thành phố phát triển ở thời kỳ mới hiện đại hơn, tươi đẹp hơn, bền vững hơn.