15.02.2022

Giải nhất cuộc thi Đà Lạt cuộc thi tuyển ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Đà Lạt năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035Giải nhất cuộc thi Đà Lạt