Thông tin

Mô tả dự án

Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch

Hướng bố cục không gian Khu đô thị Nam thành phố về cơ bản vẫn giữ nguyên theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước đây:

- Không gian đặc trưng cho một khu vực có nhiều dịch vụ đầu mối của thành phố về các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, phân phối sản phẩm hàng hóa.

- Là khu vực có nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo đại học và sau đại học.

- Kết nối với các trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam của thành phố.

- Trên cơ sở các trục giao thông chính theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây, ưu tiên bố trí các công trình cao tầng có kiến trúc đặc sắc.