Thông tin

  • Địa điểm: Tân Túc, Bình Chánh
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch :

  • Là khu Đô thị tập trung.
  • Chức năng là đơn vị ở, trung tâm hành chính của Huyện và cụm công nghiệp hiện đại (kho tàng, bến bãi) chỉnh trang.
  • Khu vực quy hoạch nghiên cứu thuộc khu dân cư số 3, có mật độ xây dựng chung là 30 - 35%, hệ số sử dụng đất là 2,2 - 2,5 lần.