Thông tin

  • Địa điểm: Phường Long Trường, Phường Long Trường, Trường Thạnh, Quận 9, Tp.HCM
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ ràng đến phát triển đô thị bền vững thì việc xem xét lại vai trò và cách tiếp cận trong quy hoạch và quản lý đô thị là hết sức cần thiết. Quan niệm và phương cách quy hoạch truyền thống cho rằng quy hoạch và kiến trúc có khả năng và sức mạnh lớn lao, với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, trong việc cải tạo, sắp xếp lại tự nhiên, nhằm tạo ra mội môi trường sống hoàn toàn theo ý muốn của con người.

Những kinh nghiệm quốc tế đã thấy rằng việc thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch đô thị phải được nghiên cứu từ bài toán quy hoạch tổng thể cho đến thiết kế chi tiết cho từng khu đô thị, từng công trình, theo hướng mềm dẻo, tôn trọng tự nhiên, phù hợp với đặc điểm từng khu vực cụ thể. Các nguyên tắc quy hoạch và xây dựng nhằm tận dụng các hệ thống sinh thái tự nhiên cần phải được coi trọng trong thiết kế công trình kiến trúc, cảnh quan nhằm tăng khả năng thích nghi với rủi ro của cư dân đô thị và giảm thiệt hại.