Thông tin

  • Địa điểm:
  • Diện tích:
  • Quy mô dân số:
  • Chủ đầu tư:
  • Quyết định phê duyệt số

Mô tả dự án

Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:

Thành phố Cao Lãnh bên cạnh là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Tháp, sẽ là thành phố xây dựng trên nền tảng phát triển kinh tế tổng hoà nhiều lĩnh vực: Công nghiệp dược phẩm; Y học cổ truyền, Giáo dục đào tạo về Y dược; Nông nghiệp sức khỏe; Du lịch chữa trị, nghỉ dưỡng, công nghiệp bổ trợ và công nghệ thông tin viễn thông, và hạ tầng nhà ở- dịch vụ - xã hội.

- Là đô thị hỗ trợ cho tỉnh Đồng Tháp giao thương quốc tế của Vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia và vùng Tây Nguyên, hồ trợ phát triển nông nghiệp sạch và đóng góp cho Tỉnh Đồng Tháp trong chiến lược quốc phòng an ninh của vùng Đồng băng sông Cửu Long và cả nước theo định hướng mới của quy hoạch phát triển vùng Đồng bàng sông Cửu Long. Thúc đẩy sự phát triển cùa tinh Đồng Tháp và khu vực.