Thông tin

Mô tả dự án

Bao gồm các chức năng:

- Khu sản xuất công nghệ cao.
- Khu nghiên cứu phát triển đào tạo.
- Khu quản lý - dịch vụ công nghệ cao.
- Khu nhà ở cho các chuyên gia.
- Các công trình vui chơi giải trí kết hợp với hệ thống công viên cây xanh, mặt nước.
- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.
- Khu bảo thuế.
- Khu công nghiệp phụ trợ.
- Khu hậu cần